BUDDHA WAJANA :

Home » » เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๕ ฉบับ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๕ ฉบับ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา

เขียนโดย Blannaradio เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:06 น.
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๕ ฉบับ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตโต

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง วัดนาป่าพง คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template