BUDDHA WAJANA :

Home » » พระสูตร : สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

พระสูตร : สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

เขียนโดย Unknown เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 21:08 น.
พระสูตร : สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน

ก็การให้ทานด้วยศรัทธา
อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วโดยส่วนมาก
ก็แต่บทแห่งธรรม (นิพพาน) นั้นแหละ
ประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลาย

เพราะว่าสัปบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญา
ในกาลก่อนก็ดี ในกาลก่อนกว่าก็ดี
บรรลุซึ่งนิพพานแล้ว.

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐/๑๐๑. { หนังสือทาน พระสูตรที่ ๗๙ }

Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template