BUDDHA WAJANA :

Home » » รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑-๔

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑-๔

เขียนโดย Blannaradio เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 20:18 น.
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๑ คำสอนจากพระโอษฐ์ 
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๒ ทาน 
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๓ กรรม 
รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่ ๔ ศีล

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง วัดนาป่าพง คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template