BUDDHA WAJANA :

Home » » รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล

เขียนโดย Blannaradio เมื่อวันที่ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 19:05 น.
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล

๑. คุณสมบัติเสขะบุคคล
๒. เรื่องที่ต้องรู้เร่งด่วนในชีวิต
๓. อุปาทานขันธ์ ๕
๔. ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด
๕. อนัตตา
๖. สติปัฏฐาน ๔
๗. ที่ที่ควรเที่ยวไปของจิต
๘. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
๙. ปฏิปุจฉาวินีตาปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
๑๐. พุทธวจนสนทนา
๑๑. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ๗ ก.ค. ๒๕๕๕
๑๒. ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง วัดนาป่าพง คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template